מפרטי מוצרים
סוג המכרסם אוגר
סוג המכרסם ארנב
סוג המכרסם שרקן