גור

משקל בק"ג כמות האכלה בכוסות
2.27- 6.8 כוסות 1- 2
7.27- 16.3 כוסות 2- 4
14- 22.72 כוסות 4- 6
23- 34 כוסות 6- 8
34.5- 45.5 כוסות 8- 10

כלב בוגר

משקל בק"ג כמות האכלה בכוסות
 4.5 או פחות כוס 1/2- 1
4.5-  9 כוס 1- 1.5
9- 13.6 כוס 1.5- 2
13.6- 18 כוס 2- 2.5
18- 27 כוס 2.5- 3.5
27- 36 כוס 3.5- 4.5
36- 45 כוס 4.5- 5.25

*כוס מידה- 100-110 גרם