משקל של חתולנטייה להשמנת יתרבקרת משקל
(2,7 קילוגרם) 1/2 כוס (45 גרם) 5/8 כוס (55 גרם)
(3,6 קילוגרם) 2/3 כוס (60 גרם) 3/4 כוס (65 גרם)
(4,5 קילוגרם) 3/4 כוס (65 גרם) 7/8 כוס (75 גרם)
(5,4 קילוגרם) 7/8 כוס (75 גרם) 8\1.1 כוס (100 גרם)
(6.4 קילוגרם) 1 כוס (90 גרם) 4\1.1 כוס (110 גרם)
(7,3 קילוגרם) 8\1.1 כוס (100 גרם) 3\1.1 כוס (115 גרם)
(8,2 קילוגרם) 4\1.1 כוס (110 גרם) 2\1.1 כוס (130 גרם)