משקל החתול

האכלה יומית

1.8 קילו

3\1 - 4\1 כוס

3.6 קילו

2\1 - 4\3 כוס

5.4 קילו

4\3 - 1 כוס

7.2 קילו

1 - 2\1.1 כוס

9 קילו

3\1.1 - 2 כוס

 

 1 כוס = 97 גרם