משקל בק"ג

כמות האכלה בכוסות

1.8 או פחות

עד 1/3 כוס

 1.8 - 3 ק"ג

1/3 -1/2 כוס

3 - 4.5 ק"ג

1/2 -2/3 כוס

4.5 - 5.9 ק"ג

2/3 -3/4 כוס

5.9 - 7.2 ק"ג

3/4 -7/8 כוס

*כוס מידה- 100-110 גרם