משקל הכלב כמות האכלה
1 ק"ג - 5 ק"ג 1/2 - 3/4 כוסות
6 ק"ג - 10 ק"ג  3/4 - 1 כוסות
11 ק"ג - 20 ק"ג 1 - 2 כוסות
21 ק"ג - 40 ק"ג 2 - 1/2 3 כוסות
41 ק"ג - 50 ק"ג 1/2 3 - 1/2 4